Metalas / Guma
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 003-001-075759572x8260x508,5x11,5Adatinis50 kg
003-001-08585105102x8480x609x14Adatinis60 kg
003-001-100100126102x8480x609x14Adatinis80 kg
003-001-125125151102x8480x609x14Adatinis100 kg
003-001-160160190135x105105x7511x15Adatinis150 kg
003-001-200200232135x105105x7511x15Adatinis180 kg
Ratukas 003-002-075759572x8260x508,5x11,5Adatinis50 kg
003-002-100100126102x8480x609x14Adatinis80 kg
003-002-125125151102x8480x609x14Adatinis100 kg
003-002-160160190135x105105x7511x15Adatinis150 kg
003-002-200200232135x105105x7511x15Adatinis180 kg
Ratukas 003-009-160160190135x105105x7511x15Adatinis150 kg
003-009-200200232135x105105x7511x15Adatinis180 kg
Ratukas 103-009-160160196135x110105x8011x15Adatinis250 kg
103-009-200200240135x110105x8011x15Adatinis300 kg
Ratukas 103-010-08080108103x8080x609x14Adatinis100 kg
103-010-100100128103x8080x609x14Adatinis130 kg
103-010-125125160115x9480x609x14Adatinis160 kg
103-010-160160196135x110105x8011x15Adatinis250 kg
103-010-200200240135x110105x8011x15Adatinis300 kg
Ratukas 103-200-125125160115x9480x609x14Rutulinis160 kg
103-200-160160196135x110105x8011x15Rutulinis250 kg
103-200-200200240135x110105x8011x15Rutulinis300 kg
Ratukas 303-200-100100142115x9885x7210,5x19Rutulinis250 kg
303-200-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis220 kg
303-200-160160190115x9885x7210,5x19Rutulinis250 kg
303-200-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis300 kg
Ratukas 304-200-100100142115x9885x7210,5x19Rutulinis250 kg
304-200-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis220 kg
304-200-160160190115x9885x7210,5x19Rutulinis250 kg
304-200-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis300 kg
Plastikas
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 273-057-025253537x19304Be guolio10 kg
273-057-032324037x19304Be guolio15 kg
273-057-040405346x2436x155Be guolio20 kg
273-057-050506560x4045x256Be guolio30 kg
273-057-065658270x4655x278Be guolio40 kg
Guma
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 273-071-050506560x4045x256Be guolio30 kg
273-071-065658270x4655x278Be guolio40 kg
Plastikas / Guma
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 003-003-075759572x8260x508,5x11,5Adatinis50 kg
003-003-100100126102x8480x609x14Adatinis80 kg
003-003-125125151102x8480x609x14Adatinis100 kg
003-003-160160190135x105105x7511x15Adatinis150 kg
003-003-200200232135x105105x7511x15Adatinis180 kg
Ratukas 003-004-075759572x8260x508,5x11,5Adatinis50 kg
003-004-100100126102x8480x609x14Adatinis80 kg
003-004-125125151102x8480x609x14Adatinis100 kg
003-004-160160190135x105105x7511x15Adatinis150 kg
003-004-200200232135x105105x7511x15Adatinis180 kg
Ratukas 003-005-200200232135x105105x7511x15Be guolio180 kg
Ratukas 103-005-200200240135x110105x8011x15 Be guolio300 kg
Ratukas 253-100-050507265x4850x336,5Be guolio50 kg
253-100-07575104100x6081x408,5Be guolio70 kg
253-100-100100135100x6081x408,5Be guolio80 kg
253-100-120120159100x6081x408,5Be guolio100 kg
Plastikas / TPR
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 003-060-100100126102x8480x609x14Rutulinis80 kg
003-061-125125151102x8480x609x14Rutulinis100 kg
Ratukas 203-063-0757510594x6775x458x10Rutulinis100 kg
203-063-10010013094x6775x458x10Rutulinis130 kg
203-063-12512515594x6775x458x10Rutulinis160 kg
203-063-15015018094x6975x458x12Rutulinis160 kg
Ratukas 213-063-07575102,594x6775x458x10Rutulinis100 kg
213-063-10010013094x6775x458x10Rutulinis130 kg
213-063-12512515594x6775x458x10Rutulinis160 kg
Plastikas / Poliuretanas
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 003-210-150150185135x105105x7511x15Rutulinis150 kg
003-210-200200232135x105105x7511x15Rutulinis180 kg
Ratukas 003-063-125125151102x8480x609x14Adatinis100 kg
Ratukas 103-210-150150191135x110105x8011x15Rutulinis250 kg
103-210-200200240135x110105x8011x15Rutulinis300 kg
Ratukas 203-061-0757510594x6775x458x10Rutulinis100 kg
203-061-10010013094x6775x458x10Rutulinis130 kg
203-061-12512515594x6775x458x10Rutulinis160 kg
Ratukas 303-210-100100142115x9885x7210,5x19Rutulinis300 kg
303-210-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis350 kg
303-210-150150190115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
303-210-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis450 kg
Ratukas 304-210-100100142115x9885x7210,5x19Rutulinis300 kg
304-210-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis350 kg
304-210-150150190115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
304-210-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis450 kg
Ratukas 213-061-07575102,594x6775x458x10Rutulinis100 kg
213-061-10010013094x6775x458x10Rutulinis130 kg
213-061-12512515594x6775x458x10Rutulinis160 kg
Ratukas 253-101-050507265x4850x336,5Be guolio50 kg
Aliuminis / Guma
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 103-250-160160196135x110105x8011x15Rutulinis250 kg
103-250-200200240135x110105x8011x15Rutulinis300 kg
Ratukas 303-250-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis350 kg
303-250-160160190115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
303-250-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis450 kg
Ratukas 304-250-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis350 kg
304-250-160160190115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
304-250-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis450 kg
Ketus / Guma
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 103-240-150150191135x110105x8011x15Rutulinis250 kg
103-240-200200240135x110105x8011x15Rutulinis300 kg
Ratukas 303-240-100100142115x9885x7210,5x19Rutulinis250 kg
303-240-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis300 kg
303-240-150150190115x9885x7210,5x19Rutulinis350 kg
303-240-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
Ratukas 304-240-100100142115x9885x7210,5x19Rutulinis250 kg
304-240-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis300 kg
304-240-150150190115x9885x7210,5x19Rutulinis350 kg
304-240-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
Poliamidas
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 003-020-075759572x8260x508,5x11,5Be guolio50 kg
003-020-100100126102x8480x609x14Be guolio80 kg
003-021-125125151102x8480x609x14Be guolio100 kg
003-020-160160190135x105105x7511x15Be guolio150 kg
003-022-100100126102x8480x609x14Adatinis80 kg
Ratukas 103-022-08080108103x8080x609x14Adatinis100 kg
103-022-100100128103x8080x609x14Adatinis130 kg
103-020-08080108103x8080x609x14Be guolio100 kg
103-020-100100128103x8080x609x14 Be guolio130 kg
123-028-125125160135x110105x8011x15Be guolio160 kg
103-020-160160196135x110105x8011x15Be guolio250 kg
Ratukas 203-021-0808010594x6775x458x10Be guolio100 kg
203-021-10010013094x6775x458x10Be guolio130 kg
203-021-12512515594x6775x458x10Be guolio160 kg
203-023-0808010594x6775x458x10Adatinis100 kg
203-023-10010013094x6775x458x10Adatinis130 kg
Ratukas 303-030-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
Ratukas 304-030-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
Ratukas 213-021-0808010594x6775x458x10Be guolio100 kg
213-021-10010013094x6775x458x10Be guolio130 kg
213-021-12512515594x6775x458x10Be guolio160 kg
Ratukas 253-020-050507265x4850x336,5Be guolio50 kg
Poliamidas / Poliuretanas
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 003-024-100100126102x8480x609x14Be guolio80 kg
003-025-125125151102x8480x609x14Be guolio100 kg
003-026-100100126102x8480x609x14Adatinis80 kg
Ratukas 103-024-08080108103x8080x609x14Be guolio100 kg
103-024-100100128103x8080x609x14Be guolio130 kg
103-026-08080108103x8080x609x14Adatinis100 kg
103-026-100100128103x8080x609x14Adatinis130 kg
Ratukas 203-025-0808010594x6775x458x10Be guolio100 kg
203-025-10010013094x6775x458x10Be guolio130 kg
203-027-0808010594x6775x458x10Adatinis100 kg
203-027-10010013094x6775x458x10Adatinis130 kg
Polipropilenas
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 003-040-150150185135x105105x7511x15Rutulinis150 kg
003-040-200200232135x105105x7511x15Rutulinis180 kg
Ratukas 103-040-125125160115x9480x609x14Rutulinis160 kg
103-040-150150191135x110105x8011x15Rutulinis250 kg
103-040-200200240135x110105x8011x15Rutulinis300 kg
Ratukas 303-040-100100142115x9885x7210,5x19Rutulinis250 kg
303-040-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis300 kg
303-040-150150190115x9885x7210,5x19Rutulinis350 kg
303-040-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
Ratukas 304-040-100100142115x9885x7210,5x19Rutulinis250 kg
304-040-125125164115x9885x7210,5x19Rutulinis300 kg
304-040-150150190115x9885x7210,5x19Rutulinis350 kg
304-040-200200240115x9885x7210,5x19Rutulinis400 kg
Elastikas
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 003-065-075759572x8260x508,5x11,5Adatinis50 kg
003-065-100100126102x8480x609x14Adatinis80 kg
003-065-125125151102x8480x609x14Adatinis100 kg
003-065-160160190135x105105x7511x15Adatinis150 kg
003-065-200200232135x105105x7511x15Adatinis180 kg
Ratukas 103-065-100100128105x8480x609x14Adatinis80 kg
Aliuminis / Poliuretanas
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 103-245-200200240135x110105x8011x15Rutulinis300 kg
Ketus
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 293-095-050506368x3853x246Be guolio50 kg
293-095-0757597125x64100x308Be guolio100 kg
Guma
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 203-073-0757510594x6775x458x10Be guolio100 kg
203-073-10010013094x6775x458x10Be guolio130 kg
203-073-12512515594x6775x458x10Be guolio160 kg
Ratukas 293-075-050506368x3853x246Be guolio50 kg
293-075-0656585110x5785x268Be guolio60 kg
293-075-0757597125x64100x308Be guolio100 kg
293-075-100100128156x72125x4510Be guolio140 kg
Fenolis
Ratukas Kodas icon icon icon icon icon icon icon
Ratukas 303-040-100100142115x9885x7210,5x19Adatinis250 kg
303-040-125125164115x9885x7210,5x19Adatinis300 kg
303-040-150150190115x9885x7210,5x19Adatinis350 kg
303-040-200200240115x9885x7210,5x19Adatinis400 kg
Ratukas 304-046-100100142115x9885x7210,5x19Adatinis250 kg
304-046-125125164115x9885x7210,5x19Adatinis300 kg
304-046-150150190115x9885x7210,5x19Adatinis350 kg
304-046-200200240115x9885x7210,5x19Adatinis400 kg